KÖSZÖNTŐ

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde honlapján!

 

Honlapunk működésével, annak folyamatos frissítésével célunk, hogy látogatóink széleskörű információt kapjanak az intézményről, a benne folyó pedagógiai munkáról, az óvoda mindennapjairól.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy óvodásaink fejlődésük támogatásával, boldog gyermekéveket töltsenek el nálunk.  

Büszkék vagyunk az itt folyó szakmai munkára, a kulturált környezetre, dolgozói közösségünkre.

ankara dershane fiyatları 2022

Aktuális

1 bejegyzés ezen az oldalon

HIRDETMÉNY BEÍRATKOZÁSRÓL »

2022.04.07. 14:00 Lejár 2022.09.25. 23:59 [7] [laro]
HIRDETMÉNY BEÍRATKOZÁSRÓL

Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődébe a következő tervezett időpontokban történik:

2022. május 3. és 4. napján (kedden és szerdán)

08.00 és 13.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

 

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéről az Alapító Okiratunk a következőképp rendelkezik:

  • sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek nappali rendszerű nevelése - szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek integrált nevelése.

 


a beíratkozáshoz szükséges nyomtatványok eléréséhez kattintson a "bővebben" gombra!  


 

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány)

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, lakcím kártya),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.