KÖSZÖNTŐ

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csemői Nefelejcs Óvoda honlapján!

 

Honlapunk működésével, annak folyamatos frissítésével célunk, hogy látogatóink széleskörű információt kapjanak az intézményről, a benne folyó pedagógiai munkáról, az óvoda mindennapjairól.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy óvodásaink fejlődésük támogatásával, boldog gyermekéveket töltsenek el nálunk.  

Büszkék vagyunk az itt folyó szakmai munkára, a kulturált környezetre, dolgozói közösségünkre.

                                                                         Üdvözlettel:

                                                                      Erdélyi Krisztina
                                                                      intézményvezető 


Aktuális

3 bejegyzés ezen az oldalon

HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA A CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDÉBE

2020.05.17. 15:37 Lejár 2020.07.31. 23:59 [5] [laro]
HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA A CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDÉBE

Bölcsődei beiratkozás

A mini bölcsődébe történő felvétel kérelemre történik, melyet a szülő/törvényes képviselő terjeszthet elő. Az ellátás igénybe vételére irányuló "Bölcsődei felvételi kérelmet" az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, a jogosultságokat igazoló dokumentumokkal egyidejűleg 2020. május 31. napjáig.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

- munkáltatói, iskolalátogatási, egyéb igazolást, ami miatt nem tud a szülő/törvényes képviselő gyermeke napközbeni ellátásáról gondoskodni;

- jövedelemnyilatkozatot.

A felvételről vagy a kérelem elutasításáról 2020. június 08. napjáig az intézményvezető dönt, döntéséről, vele egy időben értesítést küld a szülő/törvényes képviselő részére.  

Bölcsődei felvételi kérelem (a letöltéshez kattintson ide)   Jövedelemnyilatkozat (a letöltéshez kattintson ide)  


 

Óvodai beiratkozás a nem óvodaköteles (2020. augusztus 31-ig nem töltik be a 3. életévüket) gyermekek számára

Az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Azok a gyerekek, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, automatikusan felvételre kerültek a körzetes óvodákba, amennyiben nem érkezett jelzés más óvodából vagy az Oktatási Hivataltól a gyermek felvételének vonatkozásában.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) bekezdés szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde korlátozott számmal további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud.  

Óvodai jelentkezési lap (a letöltéshez kattintson ide) 


 

Az a szülő/törvényes képviselő, akinek szándékában áll nem óvodaköteles gyermekének/törvényes képviseltjének óvodába történő jelentkeztetése a 2020/2021-es nevelési évre, jelezze szándékát az intézmény felé az "Óvodai jelentkezési lap" kitöltésével, annak 2020. június 15. napig történő visszaküldésével.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde a jelenlegi veszélyhelyzet időszakában történő beiratkozásról úgy rendelkezik, hogy a nem óvodaköteles gyermekek felvételéről 2020. augusztus 14-ig dönt, és döntéséről, vele egy időben értesítést küld a szülő/törvényes képviselő részére.

 

Amennyiben a felvételi kérelem, jövedelemnyilatkozat, jelentkezési lap kitöltése nem személyesen történik, postai úton a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 2. postacímre vagy a nefelejcsovi@csemo.hu e-mail címre várjuk. Amennyiben a szükséges dokumentumokat személyesen szeretné kitölteni a szülő/törvényes képviselő, akkor erre időpont egyeztetést követően van lehetőség az intézményben. Időpont egyeztetésre és bármilyen kérdés esetén keressék Erdélyi Krisztina intézményvezetőt, a 06/30 524 94 24-es telefonszámon!


VESZÉLYHELYZET VAN

2020.04.05. 21:38 Lejár 2020.12.31. 23:59 [1] [tati]
VESZÉLYHELYZET VAN

Március 16-tól a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde NEM FOGAD gyermekeket, az intézmény határozatlan időre - visszavonásig - RENDKÍVÜLI SZÜNETET TART. A köznevelési intézmény dolgozói az intézményvezető által meghatározott szakmai feladatokat látják el.


KAPCSOLATTARTÁS

2020.04.05. 22:04 Lejár 2020.12.31. 23:59 [2] [tati]
KAPCSOLATTARTÁS

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt kérdéseiket, észrevételeiket személyes jelenlét nélkül e-mailen (Kattintson ide!), vagy telefonon (06-30 524-9424) szíveskedjenek jelezni. Köszönjük!