KÖSZÖNTŐ

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde honlapján!

 

Honlapunk működésével, annak folyamatos frissítésével célunk, hogy látogatóink széleskörű információt kapjanak az intézményről, a benne folyó pedagógiai munkáról, az óvoda mindennapjairól.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy óvodásaink fejlődésük támogatásával, boldog gyermekéveket töltsenek el nálunk.  

Büszkék vagyunk az itt folyó szakmai munkára, a kulturált környezetre, dolgozói közösségünkre. 
                                                                      


Aktuális

2 bejegyzés ezen az oldalon

Hirdetés - Óvónői álláshely

2024.05.25. 05:36 Lejár 2024.07.30. 23:59 [27]

 

Hirdetés - Óvónői álláshely 

   Kedves Óvodapedagógusok!

 

 

   Keressük csapatunk kedves, mosolygós, szakmailag elkötelezett új tagját!

   Várnak nyári kezdéssel  a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde ovisai.

 

   Juttatások: munkaruha, cafeteria és a munkába járás költségeinek támogatása.

                                                            

    Pályakezdőt is szívesen fogadunk!

 

 

Jelentkezés:

Önéletrajzzal a nefelejcsovi@csemo.hu e-mail címen vagy a 06 30/524-9424-es telefonszámon Tokajiné Lendér Ágnes óvodaigazgatónál.

 

Jelentkezési határidő: 2024. 07.15.                                        

 

 

 


HIRDETMÉNY BEIRATKOZÁSRÓL »

2024.04.09. 20:46 Lejár 2024.10.27. 23:59 [11]
HIRDETMÉNY BEIRATKOZÁSRÓL

     Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

     a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődébe a következő tervezett időpontokban történik: 
     2024. május 6. 7. 8. napján (hétfő, kedd, szerda) 08.00 és 15.00 óra között

     A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

     legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.


A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéről az Alapító Okiratunk a következőképp rendelkezik:

- sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek nappali rendszerű nevelése - szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek integrált nevelése.

 

További információk és a szükséges nyomtatványok eléréséhez kattintson a bővebben gombra!